Formulier voor herroeping Veilig123.nl

 

Herroeping producten Veilig123.nl

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:         Veilig123/Zorg123.nl/M Diensten

                Boomstede 659

                3608 BS Maarssen

                085 06 02 065

Email: info@veilig123.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst van onderstaande producten en/of* diensten willen herroep/herroepen*:

De verkoop van de volgende producten (artikelnaam en artikelnummer):

 

 

De verrichting van de volgende dienst:

 

 

Besteld op*/ontvangen op*

 

 

 

Naam consumenten(en)

 

 

 

Adres consument(en)

 

 

 

 

Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.